Spektrofotometri

Spektrofotometri er den kvantitative måling af et stofs absorption af elektromagnetisk stråling. Den mængde stråling, der absorberes, er direkte proportional med koncentrationen af den absorberende art. Absorbansen af en opløsning måles ved at sammenligne intensiteten af det transmitterede lys med intensiteten af en referencestråle. Referencestråle leveres normalt af en hul katodelampe eller en wolfram-halogenlampe. Referencestrålens bølgelængde vælges således, at den svarer til absorbansmaksimummet for den pågældende art. Spektrofotometeret måler intensiteten af det transmitterede lys ved denne bølgelængde og beregner absorbansen.

Absorbansen af en opløsning er en funktion af opløsningens koncentration, lysets vejlængde gennem opløsningen og opløsningens optiske egenskaber. Spektrofotometeret kalibreres ved hjælp af standardopløsninger med kendte koncentrationer. Absorbansen af den ukendte opløsning bestemmes derefter ved sammenligning med standardkurven.

Spektrofotometre anvendes i en række forskellige applikationer, herunder analyse af fødevarer og drikkevarer, miljøtestning og i den farmaceutiske og bioteknologiske industri.

Hvad er de to typer spektrofotometri??

1. Spektrofotometri med enkeltstråle: Ved denne type spektrofotometri sendes kun en enkelt lysstråle gennem prøven. Lyset ledes derefter gennem en monokromator, som opdeler lyset i de bølgelængder, det består af. Lyset fra hver bølgelængde registreres derefter separat.

2. Spektrofotometri med dobbeltstråle: Ved denne type spektrofotometri føres to lysstråler gennem prøven. Den ene stråle ledes gennem en monokromator, mens den anden stråle ledes gennem en anden monokromator, der er lidt forskudt i forhold til den første. Denne forskydning bevirker, at de to stråler har lidt forskellige bølgelængder. Lyset fra hver bølgelængde detekteres derefter separat.

Hvad er fordelene ved spektrofotometeret??

Et spektrofotometer er et videnskabeligt instrument, der bruges til at måle den mængde lys, der absorberes af en prøve. Fordelene ved spektrofotometre er, at de er meget følsomme og kan bruges til at måle meget små mængder lysabsorption. Spektrofotometre kan desuden bruges til at måle absorptionen af lys over et bredt bølgelængdeområde, hvilket gør dem meget alsidige. Endelig er spektrofotometre relativt enkle at anvende og findes i mange laboratorier.

Hvad er de 3 typer spektrofotometri??

1. Ultraviolet-visuel (UV-Vis) spektrofotometri anvendes til måling af lysabsorptionen af en prøve ved forskellige bølgelængder i det ultraviolette (UV) og det synlige (Vis) område af det elektromagnetiske spektrum.

2. Infrarød (IR) spektrofotometri anvendes til at måle absorbansen af lys fra en prøve ved forskellige bølgelængder i det infrarøde område af det elektromagnetiske spektrum.

3. Fluorescensspektrofotometri anvendes til at måle absorptionen af lys fra en prøve ved forskellige bølgelængder i det ultraviolette (UV) og det synlige (Vis) område af det elektromagnetiske spektrum samt emissionen af lys fra prøven ved en anden bølgelængde i det synlige område.

Hvad er princippet for spektrofotometri??

Princippet for spektrofotometri er, at når en lysstråle passerer gennem en prøve, absorberes noget af lyset af prøven. Den mængde lys, der absorberes, er proportional med koncentrationen af den absorberende art i prøven. Ved at måle den mængde lys, der absorberes, er det muligt at bestemme koncentrationen af den absorberende art.

Skriv en kommentar