Sporstoffer

Et spor er en linje eller en sti af punkter, der angiver noget bevægelses eller placeringssted over tid. Spor kan bruges til at repræsentere en lang række ting, herunder, men ikke begrænset til: mennesker, dyr, køretøjer, genstande, data og begivenheder. Spor kan registreres manuelt eller automatisk og kan lagres i en række forskellige formater (f.eks.g. tekst, billeder, video osv.).

Hvad mener du med sporing??

Når man sporer noget, følger man dets omrids eller vej. Med andre ord sporer du formen af noget. Sporing kan udføres med en blyant, en pen eller et andet værktøj på papir eller en anden overflade.

Tracing kan også bruges som verbum til at beskrive det at følge noget. Du kan f.eks. spore omridset af en form, spore en sti på et kort eller spore trinene i en dans.

Hvad betyder spor medicinsk set?

Sporing betyder en meget lille mængde. Inden for medicin bruges et spor ofte til at beskrive en lille, men påviselig mængde af et stof i kroppen. F.eks. kan et spor af protein i urinen være et tegn på nyresygdom.

Hvordan bruger du trace i en sætning??

Ordet “trace” kan bruges på en række forskellige måder, både som navneord og som verbum. Her er et par eksempler:

Som navneord kan spor henvise til en lille mængde af noget eller et mærke efterladt af noget:

Der var kun et spor af pulver tilbage i krukken.

Jeg kunne se sporet af et smil i hendes ansigt.

Som verbum kan trace betyde at følge eller spore noget:

Vi sporede støjen til bagsiden af huset.

Detektiverne sporede den stjålne bil til den mistænktes hus.

Hvad er et spor i en matrix?

I lineær algebra er et spor et mål for den “mængde” af en matrix, der ligger på hoveddiagonalen. Hvis A er en kvadratisk matrix, er sporet af A summen af de diagonale poster i A.

Sporet af en matrix betegnes ofte tr(A) eller Trace(A). Hvis A er en n×n-matrix, er tr(A) en skalar (i.e., et enkelt tal).

Skriv en kommentar