Squire

En væbner er en ung mand af adelig fødsel, der tjener som hjælper for en ridder. Han er typisk sidst i teenageårene eller først i tyverne. En væbner er ofte ridderens lærling, og han lærer krigskunsten af sin mester. Han bærer også ridderens rustning og våben, og han kan endda kæmpe ved siden af ridderen i kamp.

Er en væbner en adelsmand?

En væbner er en ung mand, der er under uddannelse til ridder. Han er af adelig fødsel, og hans forældre har normalt en høj social status. Han er dog endnu ikke selv ridder, og derfor anses han ikke for at være adelig.

Blev alle væbnere riddere?

Nej, det er ikke alle riddere, der blev riddere. Nogle riddere valgte at forblive i deres stilling eller blev af forskellige årsager ikke tilbudt ridderskab. Der var også mange forskellige veje til at blive ridder, så ikke alle riddere fulgte den samme vej.

Kæmpede væbnere i kamp??

Squires var unge adelsmænd, der var under uddannelse til riddere. I middelalderen fungerede de typisk som riddernes tjenere eller ridderkarls tjenere, og de ledsagede ofte ridderne i kamp. Selv om det ikke forventedes, at de skulle kæmpe, tog mange af dem til våben og kæmpede ved siden af de riddere, de tjente.

Hvad er en væbner i Frankrig??

I Frankrig er en ung mand af adelig fødsel, der tjener som tjener for en ridder. Han er normalt mellem 14 og 18 år gammel.

Skriv en kommentar