Statue

En statue er en rund skulptur, der forestiller en eller flere personer, et dyr eller en begivenhed, og som typisk er opstillet udendørs på et offentligt sted. En statue kan også være støbt i bronze eller udhugget af en sten som f.eks. marmor.

Hvad er en stator eksempel?

Et statueeksempel er en fysisk repræsentation af en genstand, en person eller et begreb, der har til formål at formidle et bestemt budskab eller en bestemt betydning. Statuer bruges ofte som offentlige udtryk for ærbødighed eller beundring og kan findes i både offentlige og private omgivelser. Der findes to typer af statuer: Almindelige eksempler på statuer omfatter monumenter, skulpturer og buster.

Er en statue altid en person??

En statue er en skulptur, der forestiller en person eller et dyr. Udtrykket kan også bruges mere generelt om enhver figur, der skal forestille en virkelig eller indbildt person eller ting.

Hvilken er korrekt statue eller statute?

En statut er en lov, der er vedtaget af en lovgivende forsamling, mens en statue er en skulptur, der er rejst til ære for en person eller noget.

Hvad kaldes en lille statue?

En lille statue kaldes typisk en figurine.

Skriv en kommentar