Statut

En statut er en skriftlig lov, der er vedtaget af en lovgivende forsamling på vegne af det folk, den repræsenterer. Vedtægter er den primære retskilde i de fleste jurisdiktioner. Når et lovforslag er blevet vedtaget af den lovgivende forsamling og underskrevet som lov af den udøvende magt, bliver det til en statut.

Love er normalt organiseret i lovbøger, som ofte er organiseret efter emne. I USA er kodeksbøgerne United States Code (USC) og Code of Federal Regulations (CFR).

Love er generelt præcise og specifikke, og de er ikke underlagt samme fortolkning som andre retskilder, f.eks. retspraksis. Det betyder, at når en domstol fortolker en lov, vil den give lovens ord deres klare betydning.

Vedtægter vedtages normalt på forbunds- eller delstatsniveau, men nogle kommuner har også vedtægter.

Udtrykket “statut” bruges også til at henvise til en international aftale, der er blevet ratificeret af flere landes lovgivende forsamlinger.

Hvad er formålet med en lov?

Formålet med en lov er at opstille de regler, som samfundet skal styres efter. Love vedtages af lovgivere, og de fastsætter de juridiske principper, der skal styre individers og virksomheders adfærd inden for en jurisdiktion.

Hvad er et andet navn for en statut??

En statut kan også kaldes en lov, en handling eller et lovforslag.

Er en vedtægt en lov?

Ja, en statut er en lov. En lov er et juridisk dokument, der kodificerer regler eller bestemmelser.

Hvad betyder dette ord statutter?

Ifølge Merriam-Webster er en statut en “skriftlig lov, der er vedtaget af en lovgivende forsamling”.” Det er med andre ord en lov, der er vedtaget af et regeringsorgan. Lovgivning er normalt kodificeret, hvilket betyder, at den er samlet i en kodeks eller et sæt love.

Skriv en kommentar