Stædigt

Udtrykket “stædig” er afledt af det latinske ord “obduratus”, som betyder “hærdet”. Det bruges til at beskrive en person, der er ubøjelig, ufleksibel eller stædig. En stædig person er en person, der ikke er villig til at ændre sin mening eller handlemåde, selv når der er beviser for, at han/hun tager fejl. De er også uimodtagelige over for appeller til fornuft eller følelser.

Hvad er en stædig person?

En stædig person er en person, der er stædig og ubøjelig. Denne person lader sig ikke let påvirke eller bevæge og holder ofte fast ved sin egen mening eller handlemåde, selv når der er modstand. Denne type person kan opfattes som ufleksibel eller ubøjelig, og de kan have svært ved at indgå kompromiser eller arbejde sammen med andre.

Hvad betyder stædigt synonym?

En stædig person er en person, der er stædig og uvillig til at ændre sine vaner. Et synonym for stædig ville være ubøjelig.

Hvordan bruger man obdurate i en sætning?

Den stædige klippe nægtede at give efter for hakkejernet.

Den stædige anklagede nægtede at acceptere en aftale om at indgå en aftale.

Hvad er forskellen mellem stædig og stædig??

Hovedforskellen mellem stædig og stædig er, at stædig henviser til en person, der er stædig og uvillig til at ændre mening, mens stædig henviser til en person, der er ubøjelig og ufleksibel, især i modgang. Begge ord kan bruges til at beskrive mennesker eller ting, men stædig bruges oftere til at beskrive mennesker, mens stædig oftere bruges til at beskrive livløse genstande.

Skriv en kommentar