Stem

En stemme er et formelt udtryk for en persons præference for en bestemt mulighed eller kandidat ved et valg eller en afstemning.

Er stemmeafgivning for alle?

Nej, det er ikke for alle at stemme. I nogle lande må kun visse personer stemme, f.eks. ejere af fast ejendom eller personer med en vis sum penge. I andre lande har alle voksne lov til at stemme, men nogle voksne kan vælge ikke at stemme.

Hvad mener vi med valg?

Ordet “valg” har en række forskellige betydninger. I sin enkleste form er et valg en proces, hvor en gruppe mennesker vælger en leder eller repræsentant. Det kan ske ved afstemning eller ved en anden form for udvælgelse, f.eks. ved lodtrækning.

I en politisk sammenhæng er et valg normalt en proces, hvor et land eller en anden politisk enhed vælger sin leder eller regering. Denne proces foregår typisk ved afstemning, men der findes andre metoder til udvælgelse, f.eks. valgkollegiet i USA.

I en religiøs sammenhæng er et valg en proces, hvor et bestemt individ er valgt af Gud til et bestemt formål. Dette ses ofte i forbindelse med valget af profeter eller andre religiøse ledere.

Er demokrati en afstemning?

Nej, demokrati er ikke en afstemning. En afstemning er en enkelt handling inden for den demokratiske proces, men demokratiet er et regeringssystem med mange forskellige komponenter. I et demokrati har borgerne ret til at deltage i den politiske proces, til at give deres mening til kende og til at stemme på de kandidater, de ønsker.

Hvad er retten til at stemme??

Retten til at stemme er retten til at deltage i valget af offentlige embedsmænd. Det er en form for politisk deltagelse.

Skriv en kommentar