Stem

En stængel er en plantestruktur, der typisk vokser lodret og tjener som den primære støtte for bladene og blomsterne. Stjernepersoner er typisk kendetegnet ved deres slanke, cylindriske form og deres evne til at vokse og forgrene sig. Nogle stængler, f.eks. fra vinstokke, er fleksible og kan vikles rundt om andre genstande. Andre stængler, f.eks. hos træer, er stive og bærer vægten af plantens blade, blomster og frugter.

Hvad er et eksempel på STEM?

Videnskab, teknologi, ingeniørvidenskab og matematik (STEM) er en undervisningsplan, der integrerer disse fire discipliner i én integreret tilgang. Målet er at uddanne elever, der er veltrænede, problemløsende, som er i stand til at tænke kritisk og anvende deres viden i virkelige situationer.

Et eksempel på STEM i praksis kunne være en elev, der designer og bygger en modelbro ved hjælp af tekniske og fysiske principper. Eleven skal bruge teknologi til at undersøge de nødvendige materialer og til at designe broen og skal anvende matematiske begreber til at beregne broens bæreevne.

Hvad er STEM i karriere?

STEM står for Science, Technology, Engineering og Math. En karriere inden for STEM er en karriere, der bruger en eller flere af disse discipliner. STEM-karrierer er meget efterspurgte og er nogle af de mest velbetalte karrierer, der findes.

Hvad er STEM-studerende?

STEM-studerende er dem, der studerer naturvidenskab, teknologi, ingeniørvidenskab og matematik. Disse elever har typisk stærke færdigheder inden for analytisk tænkning og problemløsning, og de er ofte interesserede i at bruge deres viden til at gøre en forskel i verden. STEM-studerende er ofte meget motiverede og entusiastiske omkring deres valgte fagområde, og de fortsætter ofte med at gøre karriere inden for disse områder.

Skriv en kommentar