Stenalder

Stenalderen er en forhistorisk periode, hvor sten var det vigtigste materiale, der blev brugt til redskaber og våben. Det varede fra det tidspunkt, hvor de første stenredskaber blev fremstillet, ca. 2.For 5 millioner år siden, indtil slutningen af den sidste istid for ca. 12.000 år siden.

I stenalderen levede mennesker i små grupper og var hovedsageligt nomader, der flyttede fra sted til sted på jagt efter mad og husly. De brugte enkle stenredskaber og våben og lavede enkle beskyttelsesrum af materialer, som de fandt i omgivelserne.

Stenalderen er opdelt i tre hovedperioder: Paleolithic (den tidlige stenalder), Mesolithic (den midterste stenalder) og Neolithic (den sene stenalder).

Hvorfor hedder det stenalder?

Stenalderen er betegnelsen for den periode i menneskets historie, hvor sten var det primære materiale, der blev brugt til redskaber og våben. Denne periode begyndte omkring 2.for 5 millioner år siden og sluttede omkring 3.000 f.Kr.

Hvad er de 3 tidsaldre i historien?

De tre tidsaldre i historien er stenalderen, bronzealderen og jernalderen.

Hvad er de 3 stenaldre?

De 3 stenaldre er stenalderen, den mesolitiske stenalder og den neolitiske stenalder.

Hvad er de 5 stenaldre?

De fem stenalderen er den palæolitiske, den mesolitiske, den neolitiske, den neolitiske, bronze- og jernalderen.

Skriv en kommentar