Stern

En agterstavn er den bageste eller agterste del af et skib eller en båd. Det er det strukturelle element, der holder fartøjets to sider parallelle og giver strukturel støtte til hækposten, som er fastgjort til kølen. I agterstavnen er der også plads til roret, som bruges til at styre skibet.

Hvad er stern-tilgang?

Den strenge tilgang er en ledelsesstil, der er kendetegnet ved at fokusere på resultater og være ligeglad med medarbejdernes personlige velbefindende. Denne fremgangsmåde anvendes ofte i situationer, hvor der er behov for hurtige resultater, og hvor der er meget på spil. Denne ledelsesstil kan være effektiv i visse situationer, men den kan også føre til problemer som f.eks. et højt stressniveau og udbrændthed blandt medarbejderne.

Hvordan bruger du stern i en sætning?

Ordet stern kan bruges som navneord eller adjektiv og har et par forskellige betydninger. Som navneord kan stern henvise til bagsiden af et skib eller bruges til at beskrive en person, der er streng eller alvorlig. Som adjektiv kan stern beskrive noget, der er strengt, eller kan bruges til at beskrive udtrykket på nogens ansigt. Her er et par eksempler på, hvordan stern kan bruges i en sætning:

Skibets kaptajn stod ved agterstavnen og kiggede ud over vandet.

Lærerens strenge udtryk fortalte eleverne, at der ventede dem en lang forelæsning.

Forældrene gav deres søn en alvorlig snak, efter at han kom hjem fra skole med et dårligt karakterbevis.

Hvad er synonym for stern?

Der findes ikke ét perfekt synonym til ordet stern, men nogle mulige ord, der kunne bruges i stedet, er bl.a:

1. streng

2. strengt

3. streng

4. hardline

5. kompromisløs

Hvad er stern eksempel?

Et stern eksempel er en person eller ting, der tjener som advarsel eller afskrækkelse. Det bruges normalt i udtrykket “set a stern example”.”

Skriv en kommentar