Systemisk

Systemisk refererer til noget, der har relation til eller påvirker hele kroppen. Inden for medicin er en systemisk tilstand en tilstand, der påvirker hele kroppen eller flere kropssystemer. Systemiske tilstande kan skyldes en række forskellige faktorer, herunder infektion, inflammation, allergier og autoimmune lidelser. Behandling af en systemisk tilstand kræver ofte en tværfaglig tilgang, da det kan være vanskeligt at behandle tilstanden uden at tage fat på den underliggende årsag.

Hvad er betydningen af systemisk problem?

Systemiske problemer er problemer, der påvirker et helt system og ikke kun en enkelt komponent i systemet. I erhvervslivet kan et systemisk problem være et problem med den måde, hvorpå produkter designes, fremstilles og sælges. Systemiske problemer kan også opstå i sociale systemer, f.eks. når der er manglende adgang til uddannelse eller sundhedspleje. Systemiske problemer er ofte vanskelige at identificere og løse, fordi de involverer komplekse interaktioner mellem forskellige dele af et system.

Hvad er det modsatte af systemisk?

Det modsatte af systemisk er ikke-systemisk.

Hvad er et eksempel på systemiske?

Et systemisk problem er et problem, der påvirker hele systemet og ikke kun en del af det. Et systemisk problem i sundhedssystemet kunne f.eks. være mangel på læger, hvilket ville påvirke patienter, hospitaler og medicinske skoler.

Hvad er et andet ord for systemisk?

Der findes ikke noget direkte synonym for systemisk på engelsk. Der er dog en række ord, der kommer tæt på betydningen, bl.a:

– altomfattende

– altgennemtrængende

– altomfattende

– altomfattende

– omfattende

– holistisk

– altomfattende

Skriv en kommentar