Ætsende

Et kaustisk stof er et stof, der kan forårsage forbrændinger eller ætsninger ved kemisk reaktion med levende væv. Generelt er kaustika enten stærke syrer eller stærke baser. Ætsende stoffer findes både i fast og flydende form og anvendes ofte i industrien og i husholdningen til rengøring eller til at fjerne rust eller andre materialer fra overflader.

Kaustika er typisk meget reaktive, og kontakt med levende væv kan forårsage alvorlige forbrændinger eller korrosion. I nogle tilfælde kan udsættelse for et ætsende stof også være dødelig.

Hvad er synonymet for ætsende?

Synonymet for kaustisk er ætsende.

Hvad er et eksempel på kaustisk?

Et eksempel på et kaustikum er en stærk syre.

Er kaustisk base eller syre?

Ætsende base er en stærk base, der kan forårsage alvorlige kemiske forbrændinger. Det er det modsatte af en syre.

Hvordan bruger man kaustisk?

For at bruge kaustik skal du blande det med vand i forholdet 1:1. Når det er blandet, kan du bruge det til at rense overflader eller som desinfektionsmiddel.

Skriv en kommentar