Uigennemførligt

Udtrykket “uigennemførligt” bruges til at beskrive noget, der ikke kan lade sig gøre, eller noget, der ikke er muligt at opnå. Noget, der er uigennemførligt, er ikke praktisk eller ikke muligt at opnå i den virkelige verden.

Hvad betyder det, at det er uigennemførligt?

Udtrykket “uigennemførligt” henviser typisk til noget, der ikke kan gøres, eller som ikke er praktisk muligt at gøre. I nogle tilfælde kan det henvise til noget, der ikke er muligt at gøre.

Er uigennemførlig et rigtigt ord?

Ja, uigennemførligt er et rigtigt ord. Det er afledt af det latinske ord for “ikke muligt”, som er “infīnis”.”

Hvordan bruger man infeasible i en sætning?

Uigennemførligt betyder generelt “ikke i stand til at blive gjort.” Her er nogle eksempelsætninger:

1. Projektet er ikke gennemførligt i betragtning af vores begrænsede ressourcer.

2. Hans plan om at rejse jorden rundt i en varmluftballon er uigennemførlig.

Hvad er et uopnåeligt problem?

Et uigennemførligt problem er et problem, som ikke kan løses med de tilgængelige ressourcer, eller et problem, som der ikke findes nogen kendt løsning på.

Skriv en kommentar