Vekselstrøm

Vekselstrøm (AC) er en elektrisk strøm, der periodisk skifter retning, i modsætning til jævnstrøm (DC), der kun flyder i én retning. Vekselstrøm er den form, hvori elektrisk strøm leveres til virksomheder og boliger. Den sædvanlige bølgeform i et vekselstrømskredsløb er en sinuskurve, selv om der i visse anvendelser anvendes andre bølgeformer, f.eks. trekantede eller firkantede bølger.

AC produceres af generatorer, transformatorer og elektroniske enheder kaldet ensrettere. Bølgeformerne for den vekselspænding og -strøm, der produceres af disse apparater, følger typisk en sinusform, selv om andre bølgeformer kan anvendes i visse anvendelser.

Den største fordel ved vekselstrøm i forhold til jævnstrøm er, at vekselstrøm let kan omdannes til højere eller lavere spænding ved hjælp af transformatorer. Dette gør det muligt at overføre vekselstrøm over lange afstande ved høje spændinger, hvilket reducerer strømtab.

Hvad er forskellen mellem veksel- og jævnstrøm?

Vekselstrøm er en vekselstrøm, hvilket betyder, at strømmen skifter retning. Jævnstrøm er en jævnstrøm, hvilket betyder, at strømmen kun løber i én retning.

Hvorfor kaldes det vekselstrøm??

vekselstrøm (AC) er en elektrisk strøm, der med jævne mellemrum vender retningen, i modsætning til jævnstrøm (DC), der kun flyder i én retning.

Udtrykket “vekselstrøm” blev første gang brugt af Charles Bright i 1882. På det tidspunkt var jævnstrøm den eneste tilgængelige elektricitetstype, så den blev blot kaldt “strøm”. Da vekselstrøm blev udviklet, blev den kaldt “vekselstrøm” for at adskille den fra jævnstrøm.

Hvad er vekselstrøm og eksempel?

Vekselstrøm (AC) er elektrisk strøm, der skifter retning med jævne mellemrum. Den mest almindelige form for vekselstrøm er sinusformet, hvilket betyder, at den følger et sinusbølgemønster. I USA er standardfrekvensen for vekselstrøm 60 Hz, hvilket betyder, at den skifter retning 120 gange i sekundet.

Et eksempel på vekselstrøm er den elektriske strøm, der forsyner de fleste hjem og bygninger med strøm. Denne strøm veksler med en frekvens på 60 Hz og har en spænding på 120 volt.

Hvorfor er vekselstrøm mere sikkert end jævnstrøm?

Der er flere grunde til, at vekselstrøm er mere sikkert end jævnstrøm. For det første kan vekselstrøm let omdannes til lavere eller højere spændinger, mens jævnstrøm ikke kan det. For det andet har vekselstrøm en tendens til at flyde rundt om forhindringer, mens jævnstrøm vil gå igennem dem. For det tredje er vekselstrøm mindre tilbøjelig til at forårsage forbrændinger end jævnstrøm. Endelig er vekselstrøm mindre tilbøjelig til at forårsage elektriske stød end jævnstrøm.

Skriv en kommentar