Veksler

En veksel er en skriftlig ordre fra en part (den “tegner”) til en anden part (den “trækningsberettigede”) om at betale et bestemt pengebeløb til en tredjepart (den “betalingsmodtager”), enten på anfordring eller på en bestemt dato.

En veksel er et omsætteligt instrument og kan bruges som betalingsmiddel. Den bruges typisk, når en part ikke har de nødvendige midler til at foretage en direkte betaling til en anden part og i stedet sørger for, at den trækningsberettigede foretager betalingen på deres vegne.

En veksler skal være underskrevet af underskriveren for at være gyldig. Den kan betales til enten betalingsmodtageren eller til “ihændehaveren” ( den, der har vekslen i sin besiddelse). Hvis vekselen er udstedt til betalingsmodtageren, skal betalingsmodtageren påtegne vekselen, for at den er negotiabel.

En veksler indeholder typisk følgende oplysninger:

– navn og adresse på afdrageren

– Den trækningsberettigedes navn og adresse

– Betalingsmodtagerens navn og adresse

– Det beløb, der skal betales

– Den dato, hvor betalingen skal foretages

– Tegnerens signatur

Hvad er de 3 typer af veksler??

En veksel er et dokument, der pålægger en person eller organisation at betale et pengebeløb til en anden person eller organisation. Der findes tre typer af veksler:

1. En sightveksel er en veksel, der er betalbar straks ved fremlæggelse.

2. En usanceveksel er en veksel, der skal betales på en fremtidig dato.

3. En tidsveksel er en veksel, der skal betales på et bestemt tidspunkt i fremtiden.

Hvad er veksler med eksempel?

En veksler er en skriftlig ordre fra en person (den “tegner”) til en anden person (den “betalingsmodtager”), der pålægger betalingsmodtageren at betale et bestemt pengebeløb til en tredje person (indehaveren) på en bestemt dato. En veksel kan f.eks. bruges til at betale for varer, der er købt hos en leverandør. Leverandøren udarbejder en veksel på det skyldige beløb, og køberen betaler derefter regningen på den angivne dato.

Hvem kan udstede en veksler?

En veksler er et juridisk dokument, der gør det muligt at overføre penge fra en person til en anden. Den person, der udsteder vekselen, kaldes den tegner, og den person, der modtager pengene, kaldes betalingsmodtageren. For at en veksler er gyldig, skal den være underskrevet af underskriveren og dateret.

Hvad kaldes også en veksling?

En veksel kaldes også for en skøde.

Skriv en kommentar