Vilkårlig

Ordet “arbitrær” er afledt af det latinske ord “arbiter”, som betyder “dommer”. En vilkårlig beslutning er en beslutning, der træffes uden hensyn til retfærdighed, fornuft eller retfærdighed. Den er normalt lavet af en person i en magtposition, som har evnen til at påtvinge andre sin vilje.

Vilkårlige beslutninger træffes som regel uden input fra dem, der er berørt af dem. Dette kan føre til beslutninger, der er uretfærdige, urimelige og uretfærdige. Vilkårlige beslutninger kan også træffes for at opnå personlig vinding eller for at fremme en dagsorden.

Vilkårlige afgørelser krænker ofte rettighederne for dem, der berøres af dem. De kan også bruges til at undertrykke og kontrollere folk. I nogle tilfælde kan vilkårlige beslutninger føre til vold eller endog død.

Hvad er en arbitrær person?

En vilkårlig person er en person, som ikke er bundet af nogen specifikke regler eller retningslinjer. De er frie til at handle, som de vil, uden at skulle stå til ansvar over for nogen. Dette kan ses som et positivt eller negativt træk, afhængigt af situationen.

Hvad betyder arbitrær i jura?

Inden for jura betyder “arbitrær”, at en beslutning eller handling er baseret på et personligt indfald eller en personlig præference snarere end på fornuft eller principper. Det bruges ofte til at beskrive en afgørelse, der er urimelig eller urimelig.

Hvad er et eksempel på arbitrær?

Et eksempel på noget, der er arbitrært, er en afgørelse, der træffes uden nogen klar begrundelse eller rationale. Hvis en person f.eks. tilfældigt vælger et tal mellem 1 og 10, ville det være en arbitrær beslutning. Der er ingen specifik grund til at vælge dette tal, det er simpelthen et tal, der er valgt uden nogen form for overvejelse eller planlægning.

Hvad er 3 synonymer for arbitrær?

1. tilfældig

2. lunefuld

3. lunefuld

Skriv en kommentar