Zar

En zar er en hersker eller en leder med absolut magt. Ordet “czar” er afledt af det latinske ord “caesar”, som betyder “kejser”. En zar er normalt en person, der er blevet udpeget af en regering til at føre tilsyn med et bestemt område eller spørgsmål. For eksempel var zaren i det russiske imperium kejseren, og zaren i Sovjetunionen var generalsekretæren for det kommunistiske parti. I USA har præsidenten udnævnt zzarer til at overvåge forskellige spørgsmål, f.eks. en “narkotikazar” og en “klimazar”.

Er czar det samme som tsar?

De to udtryk bruges ofte i flæng, men der er nogle subtile forskelle. En zar er en hersker med absolut magt, mens en zar er en hersker med begrænset magt. Zzarer er ofte autokrater, mens zarer normalt vælges af en gruppe af mennesker.

Hvad er det modsatte køn af czar?

Det modsatte køn af en zar er en zarina.

Hvem er den mest berømte zar?

Der er ikke noget endegyldigt svar på dette spørgsmål, da det afhænger af individuelle holdninger og præferencer. Nogle af de mest berømte zarer i historien er dog Ivan den Forfærdelige, Peter den Store og Katarina den Store.

Hvad er zarer i Rusland??

Zarerne var Ruslands herskere fra det 10. århundrede til revolutionen i 1917. De var autokrater, der havde absolut magt over landet. Ordet “czar” stammer fra det latinske cæsar, som betyder “kejser.” Den første russiske hersker, der blev kaldt zar, var Ivan III (regerede 1462-1505).

Skriv en kommentar